SINIDIKAT ZA ZAŠTITU RADNIKA OD OZLJEDE NA RADU osnovan je s ciljem zaštite i promicanja prava radnika u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Članstvo u sindikatu je besplatno.

Pravo na naknadu štete iza ozljede na radu ili profesionalne bolesti regulirano je Zakonom o radu i Zakonom o obveznim odnosima. Republika Hrvatska nalazi se pri dnu europske ljestvice po broju nesreća na radu, a misija ovog Sindikata usmjerena je na pravnu zaštitu boljih uvjeta rada, zdravlja, sigurnosti na radnom mjestu i pravnu zaštitu nakon nesreće na radu.

Iako su prava radnika zaštićena zakonom, u praksi se ta prava ne poštuju uvijek. Kao pojedinac možda ne možete mnogo utjecati na svojega poslodavca, ali radnici zajedno, organizirani u sindikat, imaju znatno veću snagu.

Sindikat za zaštitu radnika od ozljede na radu omogućuje Vam da se informirate o svojim pravima, i daje vam besplatnu stručnu i pravnu pomoć da ta prava u praksi ostvarite i dodatno unaprijedite.

Sindikalna prava pripadaju među temeljna ljudska prava – prava radnika na sindikalno organiziranje, kolektivno pregovaranje i štrajk zajamčena su, među ostalim, Ustavom i Zakonom o radu RH.

Sindikat za zaštitu radnika od ozljede na radu ima značajnu ulogu u osiguranju boljih uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu.

Snaga i uspješnost sindikata ovise o broju članova i njihovoj spremnosti da se sindikalno angažiraju – zbog toga nam je svaki član važan, jer samo zajedno možemo se izboriti da se radnička prava poštuju i poboljšaju. Učlanite se još danas, jer zajedno smo jači!

Učlaniti se možete slanjem maila sa Vašim podacima (ime, prezime, adresa, kontakt) na e-mail adresu: sindikat@ozljedanaradu.hr