Početna

TUŽBA PROTIV POSLODAVCA KOJI UVJETUJE RADNIKOVO PRAVO NA RADA CIJEPLJENJEM, TESTIRANJEM ILI COVID 19 POTVRDAMA

Za najučinkovitiju ZAŠTITU SVOJIH PRAVA obratite se
SINDIKATU ZA ZAŠTITU RADNIKA OD OZLJEDE NA RADU
na telefon 01 4816 447
ili na e-mail: sindikat@ozljedanaradu.hr


PRETRPJELI STE OZLJEDU NA RADU?

Ostvarite naknadu štete od osiguravajuće kuće s kojom je vaš poslodavac sklopio policu osiguranja.

Svaki odgovoran poslodavac osigurao je svoje radnike od ozljede na radu te se naknada štete ostvaruje u kratkom roku od osiguravajuće kuće.

1. Odmah po nastanku štetnog događaja prijavite poslodavcu nastanak ozljede na radu.
(ukoliko osobno niste u stanju prijaviti ozljedu na radu poslodavcu, to u Vaše ime može učiniti drugi radnik, rodbina ili očevidac)

2. Za najučinkovitiju ZAŠTITU SVOJIH PRAVA obratite se SINDIKATU ZA ZAŠTITU RADNIKA OD OZLJEDE NA RADU na telefon 01 45 77 402 ili na e-mail: sindikat@ozljedanaradu.hr

3. U kratkom roku ispitujemo je li štetni događaj pokriven policom osiguranja

4. Omogućavamo zastupanje u sudskom postupku putem specijaliziranih odvjetnika koje se za člana sindikata ne naplaćuje tijekom trajanja postupka već tek po realizaciji odštete.


SINDIKAT ZA ZAŠTITU RADNIKA OD OZLJEDE NA RADU POMOĆI ĆE VAM DA OSTVARITE NAKNADU ŠTETE TE DA PODUZMETE SVE RADNJE POTREBNE ZA ZAŠTITU VAŠIH PRAVA PRED POSLODAVCEM, HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I HRVATSKIM ZAVODOM ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.

Zabrana otkazivanja ugovora o radu; pravo na naknadu štete, pravo na novčanu naknadu za vrijeme bolovanja, pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove; pravo zaposlenja na drugim poslovima; pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu samo su neka od prava radnika uslijed ozljede na radu ili profesionalne bolesti za ostvarenje kojih se izvolite obratiti sindikatu.


Ozljedom na radu smatra se:

  • ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem,
  • ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  • ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima,
  • bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  • ozljeda nastala na gore navedeni način koju radnik zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Prijavu ozljede na radu podnosi poslodavac po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika.

Zahtjev za priznavanje ozljede na radu i utvrđivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uslijed ozljede na radu može podnijeti i sama osigurana osoba, odnosno član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.

U slučaju pretrpljene ozljede na radu ili razvoja profesionalne bolesti izvolite se obratiti našem stručnom timu na telefon 01 45 77 402 ili na e-mail: sindikat@ozljedanaradu.hr

U najkraćem roku ćemo Vas savjetovati / će Vas kontaktirat naš stručni djelatnik.